Is het verstandig om te lenen met een aankomende recessie?

Deskundigen zijn het erover eens dat een wereldwijde recessie waarschijnlijk in het verschiet ligt, wat een draai van 180 graden betekent ten opzichte van wat een veelbelovend jaar van groei had moeten worden. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelde in januari nog dat de groei in 2020 3,3% zou bedragen. Maar door de gevolgen van de coronaviruscrisis stevenen we af op een scenario dat nog erger zou kunnen zijn dan wat we tijdens de Grote Recessie hebben gezien. Hiervoor zoeken ondernemeners naar mogelijkheden voor geld lenen zonder bkr check.

Verschil in prognoses

“Nu de economische schok van de gezondheidscrisis zich over de hele wereld verspreidt, dringen economen erop aan hun prognoses te herzien,” verklaart een financieel verslag van Buitenlandse Zaken. “De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft onlangs haar groeiprognose voor 2020 gehalveerd, van 2,9% naar 1,5%, en het IMF heeft laten weten dat het binnenkort met een aanzienlijke herziening zal komen. Maar zelfs deze eerste ronde herzieningen kan te optimistisch zijn geweest, omdat zij uitgingen van de wijdverbreide (maar onjuiste) veronderstelling dat het herstel een scherp V-achtig patroon zou volgen – een klap in het eerste kwartaal die onmiddellijk wordt gecompenseerd in het tweede kwartaal”.

Juiste moment om te lenen?

Gezien de economische omstandigheden kunt u zich afvragen of dit voor uw kleine onderneming een geschikt moment is om geld te lenen. Het antwoord op deze vraag hangt af van meerdere factoren. Ten eerste zullen de rentetarieven waarschijnlijk lager zijn dan in de afgelopen jaren. Deze lage rente maakt financiering met vreemd vermogen betaalbaarder, waardoor u meer kunt doen met minder. Zo wordt het eenvoudiger om 900 lening met spoed zonder problemen. Het beste scenario zou zijn om uw leningaanvraag zo te timen dat u van de laagst mogelijke rente profiteert, maar dat is in de beste tijden al onmogelijk, laat staan tijdens een internationale crisis.

Risico’s

Aan de andere kant brengen recessies andere factoren met zich mee die het overwegen waard zijn. De consumentenbestedingen kelderen vaak, waardoor uw bedrijf onder druk komt te staan en uw cashflow wordt belemmerd. Veel deskundigen verwachten dat de coronaviruscrisis zowel vraag als aanbod zal aantasten. Als de grenzen dichtgaan en de luchtvaartsector wordt gekortwiekt, komt de normale dynamiek van onze economie tot stilstand.

Voordelen vs nadelen

“Hoewel de voordelen van het lenen van geld tegen lage rente gemakkelijk te begrijpen zijn, zijn er ook nadelen,” zegt de Houston Chronicle. “Als uw bedrijf traag is tijdens een recessie, kan het zijn dat uw inkomsten de rentebetalingen op uw nieuwe schuld niet dekken. Nadat de rentetarieven weer stijgen, kunt u het geleende geld opslaan in rentedragende effecten tegen dezelfde of hogere tarieven totdat u het geld nodig hebt, maar een langere periode van lage tarieven, zoals na de kredietcrisis van 2008, kan u dwingen om in uw geleende middelen te duiken om uw rentebetalingen te betalen.”

Informeer jezelf goed

In deze onzekere tijden moet u zo goed mogelijk geïnformeerde beslissingen nemen. Herbekijk uw bedrijfsplan en uw huidige schuldenlast. Bent u in staat om een recessie te overleven? Wat als de recessie bijzonder lang en hevig zou zijn?

Als onderdeel van dit proces zult u meerdere ondernemingsplannen willen opstellen die voorspellen hoe uw bedrijf de verschillende scenario’s van een recessie zou kunnen aanpakken. Dit onderzoek zal uw beslissing over het al dan niet zoeken naar aanvullende financiering met vreemd vermogen sturen. Als u een lening aanvraagt, kunt u gerust zijn, want u weet dat uw onderzoek uw beslissing ondersteunt. Als u besluit te wachten tot een beter moment, is het waarschijnlijk dat uw die diligence heeft voorkomen dat uw bedrijf in een moeilijke schuldensituatie terechtkwam.

Continue Reading

Upcoming Food Festival

A food festival is basically a celebration, which makes use of food, usually food grown locally, and its central theme revolving around food. These festivals traditionally have long been a way of sharing thanks for a bountiful harvest and commemorating the community through feasts. However, these days, they have grown to become much more than just events to celebrate the bounty of the land. Food festivals give people an opportunity to get together around a common goal-food.

Food festivals typically have three main components: tastings, demos, and private dinners. Tastings are the primary attraction, where guests can check out the latest in local cuisine and meet the chefs who prepare it. Demos are informal and guided excursions through the entire range of foods being showcased; this is the time to try new dishes and explore how chefs combine different textures and flavors to make dishes that are delightful and nutritious at the same time.

Private dinners are a more intimate setting, where family and friends can get together and mingle under the stars. Usually the host has selected a specific cuisine from a particular region or area of the world, and invites local experts on the subject to discuss their favorites with the invitees. Guests are invited to bring a formal dining tableware to be served on, so they can share the meal with those eating alongside them. Some food festivals even have photo courtesy booths to commemorate the diners’ satisfaction with food samples, and their feedback on the dishes.

A photo courtesy booth is also popular at food festivals. At such events, guests are able to have a look at the various dishes by the expert chefs, and perhaps even pose for a photograph with them. There are also opportunities to engage in photo shoots and get custom printed photo cards for gifts, or print them out and frame them. There are certain food festivals that have live music, and in these cases the chefs and cookbook authors can give away complimentary copies of their cookbooks.

Food festivals can be held anywhere in the world, but their main attraction is the opportunity to get closer to the chefs and cooks at Disney World. Food festivals usually take place during the peak summertime months, when Disney World is bustling with visitors from all over the world. It is the chance for you to meet up with local celebrities, learn about local cuisines and cooking techniques, sample delectable local wines and beers, and get to know the people who work at Disney. This is also the chance to get special deals on dining plans, dining experiences, theme park and entertainment tickets, dining supplies and much more. The face value of your dining package depends on what your preferences are, but some packages include passes to visit Disney Land, where you can go shopping and spend your money while you are there. Other options include discounts on dining experiences at select restaurants, coupons for dining experiences at select attractions, and other special options.

Food festivals are a fun way to get to know local tastes and cuisines. For those of you who do not know what to expect during the course of the evening, it is helpful to look for reviews online. You can also check out instagram for any special recipes or photos that you might find interesting. If you take part in any of the tastings that will be featured at an upcoming Food Festival, be sure to share your experience on instagram so that your friends and family can see. Check out the upcoming Food Festival in your area, and soon you will start getting in tune with your favorite places at Disney World.

Continue Reading

Food Festivals Around the World

A food festival is an annual event, which makes use of food, most often local produce, as the main theme. These festivals have long been a way of commemorating a bountiful growing season and uniting communities through feasts. This tradition began in Asia, with the spread of Buddhism across India and into China. As trade routes were established between the east and west, this trade-off became even more important to local food economies, causing problems for rural populations. By commemorating the agricultural good that was lost along the way, food festivals were designed as a way of restoring order.

The first food festival to take place in Japan took place inari houses, or small shrines dedicated to rice, fish, vine leaf display and other staples. In the seventh century, this festival took place in public places called kyudo spots. In the Chinese lunar calendar, the year is divided into four seasons, which correspond to four seasons of food: yin (cold), yang (warmer), jiau (pring) and liu (rain). Food festivals celebrate the transition of one season into another. They are a time when farmers are able to bring in the new yield, allowing the community to better utilize its resources.

China is not the only country where a food festival takes place. There are numerous food festivals throughout the world, all of which commemorate different agricultural products and the way people in that country celebrate that food. The world’s largest food festival takes place every year on the first Sunday of October, when Chinese celebrate the harvest. Unlike other agricultural festivals, however, this one takes place three days long, and features live entertainment, acrobats, fireworks, and more. In United States, the fifth weekend in October is recognized as National Cornhole Month.

Across the United States, in states like Rhode Island, New Jersey and Connecticut, beach wine festivals are held at selected sites, featuring live entertainment, beach activities, demonstrations and tastings of local and regional foods. At the Cape Cod Summer Beach Wine Festival, for example, guests will get to taste a wide selection of soft drinks, wine and food along with free hot dogs and beverages. The events in the Deep South take place on weekends in June and July. They feature live music, barbecue and craft vendors, and an array of southern food and drinks.

The next b

biggest food festival takes place in Japan from early August to early September. It is called the Japanese Culinary Festival and is the second-largest food festival in Japan after the national holiday of Shichi-Go-San. The featured food is whale sushi, the most expensive fish in the country. During the festival, chefs serve up freshly caught whale sushi to visitors for an Instagram photo courtesy instagram.

Food festivals are not just about cuisines. They also include other attractions like craft and farmer markets, concerts and fireworks. This month’s edition of the Great Salt Lake City Food Festival takes place at the Cedar Beaks region. There are more than 40 food-taste and craft vendors, along with opportunities for live entertainment, family games and great deals on fireworks. You can also bring along your camera to snap photos of the spectacular scenery during this outdoor food festival.

Continue Reading

Food Festivals In San Diego

A food festival is an annual event, which makes use of food, usually food manufactured locally, as the main theme. These events have long been a way of commemorating a bountiful growing season and uniting communities through festive celebrations of feasts and offering thanks for a bountiful harvest. The ancient Egyptians had a very large part in influencing the introduction of festivals into the western world, where food festivals were originally used to settle scores, make peace, and promote the community.

Food festivals in the United States are held every year with great fanfare and numerous food related activities. They cover a wide range of cuisines, from finger and budget buffets, to full-blown three day events featuring live music and seminars, workshops, tastings and competitions. The food festival can vary anywhere from small regional affairs, such as a cook-off or a harvest fest, to a national affair with over a dozen restaurants participating. With America’s obsession with food being so widely spread throughout the culture, it only makes sense that there would be food festivals held in every region of the country.

Food festivals in September are a popular time as local farmers show off their produce in preparation for the October season. Farmers markets and outdoor markets are a great place to find exotic fruits and vegetables and to buy locally produced goods. In addition to all of the fresh produce, locally grown foods, baked goods, cheese, chilies, and more are featured at these events. Food festivals are a great opportunity to see and taste the freshest foods your area has to offer. They also provide an opportunity to network with other foodies, talk about recipes, share tips and tricks for cooking dishes you’ve enjoyed.

If you’re looking for the perfect food festival location in September, then look no further than the Texas State Fair. There’s nothing quite like the smell and appearance of burning barbecue, pulled pork sandwiches, and peach cobbettes. There’s also the chance to check out the fun fairs and contests that happen daily at the fair. The Texas State Fair offers a photo courtesy photo booth, where you can submit photos to the big screen for up to two minutes before they become permanent on the festival site. This is a great way to get a snapshot of what the fair offers, and create some wonderful family memories that you can save to look back on for years to come.

In June, the California State Fair offers a variety of events and attractions for visitors, from arts and crafts to workshops and demonstrations. One of the most popular attractions of the fair is the Annual Tomato Fest, which runs daily through May and is perfect for people who love eating fresh tomatoes. Other events include the Lazy River Festival, featuring free music, food, and fun! Another recommended food festival to attend is the San Diego Beer Festival, which runs May through early June. In addition to the great food and beer, the festival offers free tours of local breweries. If these aren’t enough reasons to head out to the fair in June, just try to picture an all day bonfire with live music playing and a delicious bonfire food festival on the bonfire night.

Food festivals are great fun, especially when you have a variety of offerings. However, if you’re looking for a special treat, San Diego has several unique types of food festivals that are sure to please any palate. A perfect example of this is the annual SeaWorld’s Surf and Sand Festival. This three day event is held every year, with surfboard riding, water skiing, parasailing, and other water related activities taking place. A perfect way to end your vacation in San Diego, check out the above mentioned food festivals, and see if any of them tickle your fancy this summer.

Continue Reading